Du kan få tilskud til diætistkonsultation 250kr. pr. konsultation. Max.1000 kr. pr. år. Du skal være medlem af sygeforsikringen Danmark.

Du kan få tilskud til diætistkonsultation 250kr. pr. konsultation. Max.1000 kr. pr. år. Du skal være medlem af sygeforsikringen Danmark.

Første samtale koster 1950 kr. (ca. 120 minutter).
Herefter tilkøbes 1 times konsultation:

Privat: 990 kr.
Erhverv: 1250 kr.
Konsultationer finder sted i Hellerup eller via telefon.

Kommune:
Opstartssamtale:
Varighed 2 timer: 2950 kr.
Efterfølgende vejledninger kommune: Varighed 45 min. 950 kr.


Der tilbydes en række forskellige pakkeforløb, specifikke ydelser f.eks. spisetræning og lukkede forløb.
Du kan læse mere om de specifikke ydelser i nedenstående. De forskellige mulighederne gennemgåes ved indledende samtale.


Egen betaling:
Du skal selv betale for din behandling hos Foodfacts.dk.
Når du møder op til konsultationen, er det muligt at betale med Kontanter, Mobilepay nr. 60938383 eller Bankoverførsel: 8117-4637628
Det er muligt at betale intensive forløb i rater fordelt over tre gange. Giv besked hvis dette ønskes inden faktura udskrives.


Det med småt:
 AFBUD: Senest 24 timer før konsultation ved sms, ellers faktureres fuld pris.
AFBUD SAMME DAG FRA BEHANDLER: Du får en ekstra konsultationstid, samme som den aflyste.
PENGE RETUR: Penge refunderes ikke.


Tilskud til behandlingen:
Du kan få tilskud til behandlingen, hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark".
Der gives pr. konsultation 250 kr. dog maks. 1000 kr. indenfor 12 mdr.  Dette er uanset hvilken gruppe du er forsikret i. Du skal selv ansøge om tilskud.

De fleste sundhedsforsikringer giver tilskud til/ kan betale for, behandlingen hos klinisk diætist ved Foodfacts.dk.
Du skal selv kontakte dit forsikringsselskab for at søge dækning.

Hvis der er tungtvejende grunde kan din Kommune, i særlige tilfælde, vælge at betale for dit behandlingsforløb.  Det er noget din kommune vurderer i det enkelte tilfælde. Du skal selv kontakte din kommune for at søge dækning. Det kan være en (tids-)krævende proces.


Indledende konsultation

Konsultation af op til 120 minutters varighed.
Kropsanalyse som giver overblik over din vægt, vævsfordeling, fedt, muskelmasse og metaboliske alder.
Her optages kostanamnese, som er et specielt designet spørgeskema, som viser et detaljeret billede af din situation. Dine besvarelser vil give et grundigt billede af, hvor dit behov for behandling ligger. Herefter tilrettelægges forløbet.
Vægttab, vægtvedligehold eller vægtøgning fastsættes.
Behandlingsplanen består af et overordnet mål og herefter konkrete delmål fra konsultation til konsultation.
Der kan tilkøbes kostplan for 1875 kr.


Opstartspakke
 

 

Forløb med indledende konsultation samt 2 opfølgningssamtaler af 60 min/4 opfølgningssamtaler a 30 min.

Optagelse af kostanamnese. Analyse af dine motions- og kostvaner. Vejledning er baseret på officielle anbefalinger fra NNR.
Ved behov: Vejning, muskelmasse- og fedtprocent måling. Behandlingsplan.
Der kan tilkøbes kostplan for 1875 kr.


Personlig kostplan

Din egen kostplan med fordeling af de næringsstoffer du har behov for
Du kan tilkøbe en personlig kostplan i forbindelse med dit forløb. Kostplanen bliver beregnet ud fra din ernæringsstatus, dit behov for næringsstoffer, dit aktivitetsniveau, evt. dine blodprøve værdier.  Kostplanen er et godt konkret redskab til vægttab, stabilt blodsukker, anti-inflamatorisk, opernæring, Laktosefridiæt, Boostkur eller familie venlig mad. Kostplanen tilrettes ved behov under behandlingsforløbet.


Udredning for spiseforstyrrelse

Dybdegående undersøgelse og udredning i forhold til spiseforstyrrelser.
Udredningen kan tage op mod 2 timer.


Kropsanalyse hvor du får status over din tilstand i form af biologiske alder, BMI, hvordan din vævsfordeling ser ud i forhold til knoglemasse, fedtvæv, muskelvæv og væskeniveau. Varighed 20 min.
Analysen foretages på professionel vægt som jævnligt kalibreres af eksternt firma.

Kropsanalyse


Måltidsstøtte ved indtagelse af morgenmad og frokost. Gennemførelse af måltiderne, klinikken i Hellerup

Spisetræning


Reserverede forløb anbefales til spiseforstyrrelsesbehandling eller vægtreguleringsbehandling på over 10 kg.
Her får du et fastlagt forløb med garanti for ugentlig behandlingstid. Du bliver støttet tæt i de forandringer du står overfor. Julie vil holde styr på din behandling og motivere dig hele vejen igennem dit forløb.
Vi arbejder hele vejen igennem forløbet med at optimere ernæringsstatus, etablering af stabilt blodsukker og opbygge redskaber til at takle madudfordringer fremover.

Månedsforløb indeholder:

 • Konsultation hver uge (4 x pr.mdr.) à 60 min personligt i klinik eller telefonisk

 • Telefonkonsultation/onlinekontakt op til 10 min pr.uge, opfølgning på behandlingsmål

 • Ugentligt vejning og kropsanalyse (metaboliske alder, fedtvæv og muskelvæv, væskeniveau)

  Indhold i forløbet:

 • Udarbejdelse af behandlingsmål for spiseforstyrrelse eller vægtreguleringsbehandling

 • Samtaler med udgangspunkt i kognitiv og/eller dialektisk adfærdsterapi

 • Retningslinjer for dit kostindtag

 • Løbende journalføring

 • Optimal ernæring ud fra dine behov, efter NNR (nordic Nutrition Recommendations)

 • Samtaler omkring følelser og madindtag

 • Materialer

 • Undervisning i de emner som er relevante for dig

 • Klarlægning af dine spisemønster

 • Overblik og styr på dit madindtag

 • Et stabilt blodsukker

Der kan tilkøbes kostplan, daglig kontakt ved spiselogbøger og pårørende samtaler til disse forløb.

1-12 mdr.s forløb

I perioder kan der være behov for yderligere støttende samtaler  i det intensive forløb. Der kan tilkøbes konsultationstimer af 30 - 60 minutters varighed efter nedenstående priser.


Reserverede forløb. Anbefales ved svære grader af spiseforstyrrelser og vægtregulering på over 30 kg.
Her får du et fastlagt forløb med garanti for ugentlig behandlingstid. Du bliver støttet tæt i de forandringer du står overfor. Julie vil holde styr på din behandling og motivere dig hele vejen igennem dit forløb.
Hensigten med forløbet er : optimering af ernæringsstatus, opnå et tilfredsstillende vægtniveau, spise efter et stabilt blodsukker og redskaber til at takle madudfordringer fremover.

 • Daglig kontakt ved indrappotering/spisedagbøger/logbøger

 • Dagligt feedback på indrapporteringer

 • Telefonkonsultation/online kontakt op til 15 min. hver uge

 • 2 timers ugentlig personlig konsultation i klinik eller telefonisk. Kan være som hjemmebesøg*(+tillæg)

 • Løbende justering og beregning af kostplaner eller ugeplaner.

 • Evident ernæringsvejledning ud fra dine behov, efter NNR (nordic Nutrition Recommendations)

 • Ugentlig vejning på professionel Tanita vægt, kropsanalyse og ved behov kropsmålinger.

 • 30 min.s månedlig statusmøde med pårørende og/eller andre behandler.

 • Løbende journalføring

 • Garanti for hurtig tilbagemelding hvis behov for kontakt til behandler

 • Eksponeringsplan af fødevarer i forbindelse med spiseforstyrrelsesbehandling.

Intensivt månedsforløb


 

Ved behov for yderligere støttende samtaler eller spisetræning kan tilkøbes konsultationstimer af 30 - 60 minutters varighed efter nedenstående priser. Desuden tilbydes døgnservice i klientens eget hjem efter nedenstående priser.

Ved yderligere behov for behandling, dette ved svære grader af spiseforstyrrelse, samarbejdes med andre faggrupper, som ligeledes er specialiseret i behandling af spiseforstyrrelser. Alle faggrupper har Julie tæt kontakt med for at støtte klienten bedst muligt. Relevante faggrupper: fysioterapeut, massør, kropsterapeut eller klinisk psykolog.


Pårørende-
forældresamtale

Hjælp til dig som pårørende hvis din nære lider af spiseforstyrrelse, overvægt eller undervægt
Pårørende-samtaler anbefales for at understøtte et aktuelt behandlingsforløb med et barn under 18 år.

1:1 og/eller telefonisk.
Få vejledning i hvordan du som pårørende, bedst støtter din nære, som lider af en spiseforstyrrelse.
Du bliver rådført i, hvordan du bedst støtter og tackler konflikter omkring spiseforstyrret adfærd.
Måske har du observeret at din nærmeste er begyndt at isolerer sig, lave rituelle handlinger, vægten har måske også ændret sig, der er flere humørsvingninger og der kan være et øget fokus på udseende. Der kan være mange andre observationer som er relevante at få drøftet. Du får en viden omkring spiseforstyrrelser og vil føle dig klædt på, så du bedre kan takle spiseforstyrret adfærd.  Du får redskaber og værktøjer til at støtte din pårørende i kampen mod spiseforstyrrelsen. Samtalen kan tage udgangspunkt i dig som pårørende eller bruges som forældresamtale, hvis barn går i behandling for spiseforstyrrelse.

1 deltager op til 60 min. 990 kr. 
2 deltager op til 75 min. 1550 kr
.
3 deltager op til 90 min 2450 kr.


30 min. personlig konsultation

Opfølgende konsultation op til 30 min.

Personlig konsultation online eller offline
Status og justering på behandlingsplanen.
Gennemgang af kost i relation til sult/mæthed/vægt-reguleringsmål samt variationsmuligheder.
Gennemgang af individuelle problemstillinger med ny inspiration.

Rabat ved køb af flere konsultationer, skal betales netto kontant inden opstart.
12 konsultationer 5900 kr.

6 konsultationer 3025 kr. 

3 konsultationer 1550 kr.

1 konsultation 550 kr.


60 min. personlig konsultation

Konsultation op til 60 min.

Personlig konsultation online eller offline
Status og justering på behandlingsplanen.
Gennemgang af kost i relation til sult/mæthed/vægtreguleringsmål samt variationsmuligheder.
Gennemgang af individuelle problemstillinger med ny inspiration. Spisetræning. Måltidsstøtte. Eksponering af fødevarer

Rabat ved køb af flere konsultationer, skal betales netto kontant inden opstart.
12 konsultationer 10900kr.

6 konsultationer 5600kr.

3 konsultationer 2890 kr.

1 konsultation 990 kr.


Tlf.konsultation

Telefonkonsultation med fast interval
Du bliver kontaktet hver uge, for status på aftalte behandlingsmål. Du får konkrete arbejdspunkter efter hver telefonkonsultation.
Dette er til dig, bor langt væk, har brug for tæt kontakt til behandler, motivations-indspark eller som gerne vil slippe for transporttid.
Varighed for samtalen er op til 30 min.


Hjemmebesøg eller besøg i et behandlerteam op til 2 timers varighed. Gennemgang af spisesituation, måltidsstøtte med inddragelse af pårørende. Spisetræning. Vurdering af køkken/køleskab status. Motiverende samtale og fastholdelse af behandlingsplan. Eksponering af forbudte fødevarer. Evt. mekanisk spisning. Kan også bruges som led i aktuel behandling.

AKUT udkørsel takseres med dobbelt timepris fra start kørsels tidspunkt..

Hjemmebesøg

 


Daglig online kontakt

Daglig gennemgang af dit madindtag, logbog

I forbindelse med individuel behandling kan tilkøbes daglig tilkendegivelse. Det kan være gennemgang af aftalte behandlingsmål,  spisedagbøger, aktuelt dagligt kostindtag, madbilleder eller aktivitetsniveau.
Julie gennemgår dine indrapporteringer løbende og giver tilkendegivelse via sms, e-mail eller app.
Grundig gennemgang af indhentede materiale ved maglogs gennemgåes i kommende konsultation.
Løber en mdr. uanset hvor meget du logger. Kan ikke sættes i bero.                                                             


Sms/mail kontakt 24-timer i døgnet. Garanteret tilbagemelding fra Julie samme dag.
(Op til 4 timers behandler tid)

Døgnservice

sms/mail


24-timers privat diætist i eget hjem. Pris pr. døgn med måltidsstøtte, spisetræning, arbejdsark og professionel assistance 24 timer i døgnet.

Døgnservice eget hjem

Aflastning


Supervision for diætister og andre faggrupper indenfor behandling af spiseforstyrrelser.
Konsulentbistand til institutioner og private virksomheder.

12 konsultationer 14200 kr.

6 konsultationer 7300 kr.

1 konsultation 1250 kr.

Supervision og konsulentbistand


*Transport

Transportudgifter ved hjemmebesøg beregnes pr. kilometer* ud fra statens takst for befordringsgodtgørelse(Sats 2018 er 3,54 kr. pr. km.) Dertil lægges 7,50 kr pr. min. for transporttiden*
Hvis kørsel foregår i en weekend tillægges 20% til timeprisen.
Ved krydsning af broer med broafgift, tillægges disse.
*Afstand og tid udregnes til/fra Kystvej 16B, Humlebæk eller Aurehøjvej 12, 2900 Hellerup. Alt efter opstart på aktuel udkørsel.


Sundhedstjek til virksomheder

- kontakt for yderligere information, julie@foodfacts.dk


Foredrag til institutioner

- kontakt for yderligere information, julie@foodfacts.dk