Julie Navne-van Vliet

aut.klinisk diætist og klinisk vejleder


Julie har specialiseret sig i behandling af spiseforstyrrelser det seneste årti. Siden 2008 har hun varetaget en fuldtidsstilling på et Nordsjællandsk hospital med svære grader af spiseforstyrrelser.

I November 2017 startede hun egen praksis "Foodfacts" som primært tilbyder konsultationer til klienter der lider af en spiseforstyrrelse eller hvis tanker om mad, krop og vægt fylder for meget i livet.

Behandlingen består af Kost-, krops- og sundhedsanalyse med støttende samtaler omkring følelser, tankemønstre og handlinger i forhold til mad, krop og vægt.

Behandlingen består af evidensbaseret vejledning i ernæring.


2017-03-29 11.24.46.jpg

Kostklinik:

Konsultationerne foregår på Aurehøjklinikken, Aurehøjvej 12, 2900 Hellerup

10 min. fra Hellerup station.

Der er gode parkeringsmuligheder foran klinikken.

Når du er ankommet, finder du dig til rette i venteværelset, hvor Julie henter dig.

Kontoret finder du på 1. sal (der er ingen elevator)

Mail: Julie@foodfacts.dk
sms: 60 93 83 83
Julie Navne-van Vliet (Født Wiltschut)

  • Privatpraktiserende ved "Foodfacts.dk", Specialiseret i spiseforstyrrelsesbehandling.

  • Diætist funktion for Askovhus. Julie varetager Askovhus behov for diætist. Askovhus fokuserer på rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter.

Jan 2008-November 2017:
Fuldtidsstilling som Klinisk diætist specialiseret i spiseforstyrrelser Region H, Gentofte hospital, Psykiatrisk center Ballerup
Klinisk vejleder for diætist studerende, afsluttende modul af uddannelsen.


Kommende kompetence udvikling i 2019

April 2019-primo 2020
Udnævnt til Sundhedsstyrrelsens referencegruppen for udarbejdelse af anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse

Jan-april 2019:

VaneCoach uddannelsen
World Trade Center Ballerup

April 2019:
OverspisningsCoach
Business United, Risskov

Kompetence udvikling op til 2018:

December 2018:
Modul i teknikker til behandling af overspisning
Business United, Risskov

November 2018:
Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.

Skærmbillede 2018-11-22 10.31.03.png

September 2018:
Kursus ved professor Arne Astrup i forbindelse med blodsukkerprøvetagning.
Løbende lægelig supervision i forbindelse med blodprøvtagning ved Arne Astrup.

Juni 2018:
Seminar "Patienten med metabolisk syndrom"
Bernstoff slot, Gentofte

Maj 2018:
Brush-up kursus i ernæring. 
Certificeringskursus i ernæring. Hvad videnskaben ved - og ikke ved  om ernæring og sundhed i 2018.
World Trade Center, Ballerup

Marts 2018:
Kursus "Ny Nordisk middelhavskost”.

Januar 2018:
Kursus "Anti-inflammatorisk ernæring".
Kursus "Optimal ernæring til PCO".

Oktober 2017:
Certificeringskursus i Gluco-Diet behandling. Gluco-diet.dk er det videnskabeligt baserede kostvejledningssystem, som tager udgangspunkt i at identificere den kost og det måltidssystem som er optimalt baseret på det enkelte individs glukosestofskifte.

Oktober 2017:
Seminar "Brain Maker- Din tarms mikrobiom"

Maj-November 2017:
Seminar om "Kost, metabolisme og fedme", Søhuset konferencecenter, Scion DTU, Hørsholm

Januar 2016:
Kursus i konflikhåndtering, Kristineberg Region hovedstadens psykiatri

November 2015:
DSKE, dansk selskab for klinisk ernæring, Back to basic-undernæring

August-September 2015:
Dialektisk adfærdsterapi(DAT) ved spiseforstyrrelser. Psykolog, Casper Aaen.

Januar-Marts 2013:
Motivationskursus ved psykolog Tom Barth. Psykiatrisk center Ballerup.

September 2012:
Certifikat ”The 9th Nordic Congress of Eating Disorders”

November 2011:
Josie Geller og Angie Jakubowska workshop ”at arbejde terapeutisk med ambivalens og motivationsprincipper”.
Temaer: Motivation for forandring, Terapeutisk alliance & Implementering af motivationsprincipper

August til oktober 2011:
Videreuddannelse til klinisk vejleder.

April 2011:
Rehabilitering og recovery – hvornår er man rask og hvad skal der til?


Primære kompetencer:
• Erfaring med diætvejledning til overvægtige, undervægtige, svær fedme, spiseforstyrrede, børn, unge og ældre

Erfaring som fuldtidsansat klinisk diætist med behandling af spiseforstyrrelser anoreksi grad 3-4 og bulimi

• Erfaring som mentor for kliniske diætister

• Erfaring med anorektiske patienter grad 5 indlagt på lukket psykiatrisk afd.

Erfaring med undervisning og vejledning til personale, i Region hovedstadens psykiatri.

• Erfaring med tværfagligt behandling

• Erfaring med brugen af kognitiv terapi, DAT

• Uddannet klinisk vejleder. Ansvarlig for praktikforløbet af klinisk diætist studerende samt deres eksamination.

• Klinisk vejleder for klinisk diætister speciale skrivning.

• Deltager i arbejdsgruppen for diætiststuderende i psykiatrien

• Erfaring for oplæring af køkkenmedhjælper funktionen i afsnittet for spiseforstyrrelser.

Term papers 2005 entitled:
“National Guidelines for the Treatment of Obese Children”


Ansættelser:

Klinisk diætist ved Psykiatrisk center Ballerup, Gentofte afd.
Speciale: Spiseforstyrrelser anoreksi grad 3-4, indlæggelse. Tilkaldediætist lukket afd.
Januar 2008 – November 2017

Klinisk vejleder ved Region Hovedstaden
Speciale: Diætist studerende på afsluttende modul
Oktober 2011 – November 2017

Klinisk diætist ved Kost klinik frk.skrump Hellerup
Speciale: Spiseforstyrrelser anoreksi, BED, bulimi
Januar 2015- aktuelt

Diætistklinikken i Gentofte
Speciale: Spiseforstyrrelser
November 2012 – Januar 2014

Klinisk diætist ved Aller Media A/S
Speciale: Internetbaseret diætistbistand ved BMI over 25
2005 – 2012

Ejer og grundlægger af internetbutikken Petitepeople.com, Lyngby
Speciale: Personliggjorte produkter til børn
Juni 2007 – Januar 2012

Privatpraktiserende klinisk diætist i Sydfrankrig, St.paul de Vence
Speciale: Raske voksne der ønsker moderalt vægttab
September 2005 – September 2008

Ernæringskonsulent ved Østerled, Charlottenlund
Speciale: Voksne udviklingshæmmede
2004 – 2004

Projektansvarlig for PLAY-Frederiksberg ved Frederiksberg Kommune
Speciale: Overvægtige børn
2003 – 2003

Professionsbachelor i ernæring og sundhed Helsekompagniet, København K
Speciale: Overvægtige børn, unge og voksne
2000 – 2003


Uddannelse:

Professionshøjskolen Metropol - Metropolitan University College
Titel: Klinisk vejleder
2011 – 2011

JYSK CVU
Titel: Klinisk diætist
2004 – 2005

Professionshøjskolen Metropol - Metropolitan University College
Titel: Professionsbachelor i sundhed og ernæring
2001 – 2004


Fra 2018 er det lykkes at indgå tæt samarbejde med den anerkendte kostklinik, Frk.skrump. Udover at hjælpe adskillige til varigt vægttab, er de forfatter til et hav af bestsellers bl.a. "10-ugers boostkur", "spis maven flad", "spis dig gravid". De er eksperter i behandling af kost til elitesportsudøvere, diabetes, PCO, overvægt og fertilitetsproblemer. Deres kost til klienter med fertilitetsproblemer har resulteret i flere fodboldhold. De er kendt fra bl.a "Alt for damerne", "Lorry TV2", "Fit living", "Go'morgen Danmark TV2".